spacer document image 1
(Ill. foto)
spacer2
Unge arbeidstakere i bygg- og anleggsbransjen.
Arbeidstilsynet og Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen inviterer til gratis konferanser i Oslo og Tromsø om unge arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen.


Konferansene finner sted:

- onsdag 15. juni 2011 kl 10-16, Hotell Scandic Tromsø

- torsdag 16. juni 2011 kl 10-16, Oslo Kongressenter


På konferansene presenteres forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om unge arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen. 
Forskning viser at unge arbeidstakere er mer utsatt for arbeidsulykker enn andre arbeidstakere. Hva kan dette skyldes? Kan man trekke paralleller til unge bilsjåfører? 
Nyere forskning viser at hjernen ikke er ferdig utviklet før rundt 25-årsalderen.
Etter at forskerne har sagt sitt, vil personer med praktisk erfaring innen bygge- og anleggsvirksomhet fortelle om sine erfaringer.  

Du vil bl.a. møte forskere fra IRIS og SINTEF, arbeidstakere og arbeidsgivere, inspektører fra Arbeidstilsynet og regionale verneombud.


Konferansen er gratis. Reise- og oppholdsutgifter dekkes ikke.
Påmelding sendes innen 13. mai 2011 til

 

 

elisabeth.larsen@arbeidstilsynet.no (Tromsø-konferansen)

fondsstyret@arbeidstilsynet.no (Oslo-konferansen)

 

Lenke til konferanse (pdf)