spacer document image 1 spacer2
Den britiske syken i Norge
"Sykdommen" med bygningsarbeidere som tvinges til å bli falske enmannsbedrifter er en unik britisk farsott. Jeg håper at jeg ikke smitter, sier professor Mark Harvey. Men den nordiske fagbevegelsen opplever at smitten allerede har spredt seg.

Arbeiderne må bære all risiko. De får dårligere arbeidsmiljø, dårligere sosial trygghet, dårligere ansettelsebeskyttelse, og de risikerer plutselige lønnskutt i lavkonjunkturer, mener Harvey. 
Den eneste "gevinsten" for arbeiderne er at de får lavere skatt hva iblant medfører at de utsatte illegale enmannsforetak protesterer når engelsk fagbevegelse krever skjerpede regler for selvstendig næringsdrivende (enmannsbedrifter).

 

Du finner mer om falske enmannsbedrifter i byggebransjen hos Magasinett.no