spacer document image 1 spacer2
Må være ballanse
- En undersøkelse blant 1800 arbeidstakere i norske kommuner viser at fem prosent står i fare for å bli syke fordi de opplever at det ikke er balanse mellom egen innsats og den belønningen som arbeidsgiver gir dem, sier Bjørn Lau, forsker ved STAMI.

Innsatsen vi legger ned i arbeidet og belønningen vi mottar, må stå i forhold til hverandre. 
Hvis ikke kan dette føre til at vi blir syke. Det viser en ny undersøkelse som forskere ved STAMI har foretatt. Undersøkelsen ser på om det er sammenheng mellom risiko for sykdom og forholdet mellom innsats og belønning.
– Vi har tatt utgangspunkt i innsats og belønningsmodellen til Siegrists, som baserer seg på at innsatsen vi legger i arbeidslivet blir utført som en sosial kontrakt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, sier Lau.
Kontrakten innebærer at arbeidstageren, til gjengjeld for sine anstrengelser på arbeidsplassen, forventer å motta belønning, i form av penger, verdsettelse, karrieremuligheter og jobbsikkerhet.
Internasjonale studier har vist hvis dette forholdet er skjevt, øker risikoen for en rekke sykdommer, blant annet hjerte/karsykdommer, moderate psykiske lidelser og alkoholisme.<br><br>

Du kan lese mer hos Arbeidstilsynet