spacer document image 1 spacer2
Aksjon for unge arbeidstakere.
I perioden 16. til 27. mai går inspektører fra arbeidstilsynet ut på tilsyn i hele landet for å undersøke hvordan unge i arbeidslivet blir ivaretatt.

- De som er unge skal ha det bra på jobb. Derfor er det viktig for oss å komme tidlig på banen. 
Målet er å bedre sikkerheten til de som er nye i arbeidslivet, og å øke kunnskapen om arbeidsmiljø, plikter og rettigheter både hos de unge arbeidstakerne og deres arbeidsgivere, sier direktør Ingrid FinboeSvendsen i Arbeidstilsynet.
I årets aksjonsuke går Arbeidstilsynets ungdomssatsing for første gang inn i alle landets fornøyelsesparker. I tillegg skal inspektørene gjennomføre kontroller blant annet i:

  • pizzeriaer, fastfood, takeaways
  • varehandel: kiosker, konditorier, kles- og skobutikker, dagligvare
  • treningssentre

Arbeidstilsynets inspektører skal gjennomføre i underkant av 300 tilsyn i bransjer med høy andel unge arbeidstakere i løpet av aksjonsukene.
Virksomheter med mye alenearbeid eller mye kvelds- og nattarbeid prioriteres.

 

Du kan lese mer om arbeidstilsynets aksjon for unge arbeidstakere hos Arbeidstilsynet.