spacer document image 1 spacer2
Travel hverdag
Over halvparten av arbeidstagerne i Norge sier at de ofte har for mye å gjøre. Hver tredje opplevde omorganisering på jobben de siste årene, og hver femte forteller om nedbemanning på arbeidsplassen.

Tallene kommer frem i Faktabok 2011, utgitt av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse. 
Bildet som tegnes, er at mange av oss opplever høyt arbeidspress, samtidig som det skapes utrygghet gjennom omorganisering og nedbemanning, skriver Aftenposten.
Undersøkelsene boken bygger på, viser at de fleste har det greit. 
Hele 90 prosent sier at de ofte er fornøyd med jobben og føler seg motivert.

 

Du kan lese mer om Faktabok 2011 og undersøkelsen hos Aftenposten.