spacer document image 1 spacer2
Vi samarbeider oss ut av krisen
Samarbeidet i norsk arbeidsliv bidrar til at arbeidsløsheten ikke rammer oss så hardt som fryktet – og som andre land. Godt forhold mellom sjefer og ansatte gir få konflikter.

Arbeidsløsheten øker ikke så sterkt som fryktet, og nå nedjusterer norske myndigheter prognosene for hvor høy ledigheten kommer til å bli. Samtidig ser utsiktene stadig dystrere ut i andre land. 
Noe av årsaken til at norsk arbeidsliv slipper lettere unna, er det lave konfliktnivået og gode samarbeidsklimaet mellom ledelsen og de ansatte i norske bedrifter, mener Fafo-forsker Eivind Falkum. Han er en av bidragsyterne i en ny rapport om bedriftsdemokratiet.

 

Du kan lese mer om FAFO rapporten om bedriftsdemokratiet hos Dagsavisen.