spacer document image 1 spacer2
Gratisarbeidet fortsetter
Fagbevegelsen tapte rettssaken om lønn for nattarbeid i statens barnevern. Bufetat fortsetter å betale bare to av seks timers «hvilende nattevakt».

Saken gikk for Arbeidsretten 19. og 20. januar. Resultatet ble at LO Stat, YS og Unio, FO og de andre fagforbundene tapte. Staten vant. Kartellsekretær Randi Stensaker i LO Stat er skuffet.
– Samtidig er det nå viktig å se fremover og snarest mulig få på plass en avtale som sikrer de ansatte i Bufetat en tariffregulert kompensasjon, sier hun i en presseuttalelse.
Dommerne kom til at «det i en så vidt spesiell situasjon ikke kan være tariffstridig at den virksomhet i en periode etter overføringen og frem til eventuell særavtaleregulering er på plass, fortsetter å praktisere omregning med 1:3 i samsvar med det som var ordningen i KS-området».
Når ansatte har såkalt hvilende nattevakt, får de betalt ut fra forholdet 1:3. 
Med andre ord får de betalt fra midnatt til klokken 0200. De resterende fire timene til klokken 0600 er de på jobben gratis.

 

Du finner mer om at gratisarbeidet i Bufetat fortsetter hos Fontene.