spacer document image 1 spacer2
Forventer tøffe tak
Ledere utsettes for like mange negative hendelser på jobben som medarbeidere, men kaller det sjelden mobbing, viser ny norsk forskning. Ledere forventer å bli utsatt for den slags.

Mobbing kan ha mange ansikter, herunder gjentatte ydmykelser, latterliggjøring, rykter, utskjelling og gjentatte påminnelser om feil du har gjort. Listen over negative hendelser som kan ende opp som mobbing er lang (se faktarute), og man skulle kanskje tro at ledere i kraft av sin stilling og maktposisjon var mindre utsatt for negative handlinger på jobben enn andre arbeidstakere.
Så er imidlertid ikke tilfelle, viser ny, landsrepresentativ undersøkelse fra Anders Skogstad, Lars Glasø og Jørn Hetland i forskergruppen «Bergen Bullying Resource Group» ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.
– Dette er uventede funn, sier førsteamanuensis Anders Skogstad, som viser til at flere utenlandske studier har pekt i retning av at man er mer beskyttet mot mobbing, jo høyere opp man befinner seg i hierarkiet.

Mer om ledere og mobbing finner du hos Ukeavisen Ledelse.