spacer document image 1 spacer2
Tror ikke på hollandsk modell
Både LO og NHO sier fortsatt tvert nei til at bedriftene og de ansatte skal ta mer økonomisk ansvar for sykefraværet.

–Jeg har mer tro på gulrot enn på pisk, sier Randi Løvland, konserndirektør for HMS i Posten Norge. Bedriften har de siste årene hatt sykefravær og HMS som et viktig satsingsområde, og har klart å redusere sykefraværet fra nesten 9 prosent i 2006 til litt over 7 prosent i dag.
–Det har vi gjort ved at sykefravær og HMS har vært første tema på alle ledermøter. 
Ledere måles ikke bare etter økonomiske resultater, men også etter sykefraværet på deres avdeling. 
Og vi har jobbet med motivasjon og tilrettelegging på arbeidsplassen, samt tettere oppfølging.
Løvland tror det er mulig at mer økonomisk ansvar for ansattes fravær ville skjerpet bedrifters innsats mot sykefravær.
–Men jeg har enda større tro på at dette skjer på bakgrunn av bedriftsleders ønske om å ha en sunn bedrift og sunne ansatte.

 

Du finner mer om sykefraværsdebatten og den hollandske modellen hos Aftenposten