spacer document image 1 spacer2
Justervesenet
Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Handelsdepartementet. Justervesenet har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.

Justervesenet er teknisk kontrollorgan innen ulike områder.

Virksomhetsidé:
Justervesenet skal dekke næringslivets, forbrukernes og myndighetenes behov for at måleresultater og samsvarsvurderinger er pålitelige og har tillit både i Norge og i utlandet.

Justervesenet utfører:
Kalibrering
Typeprøving og Typegodkjenning
e-merking
Lovregulert måling
Regelverkutvikling
Utredninger og samfunnsøkonomisk analyse
Måleteknisk bistand
Forskning og utvikling
Opplæring ved kurs

Mer om Justervesenet finner du på deres nettsider.