spacer document image 1 spacer2
Europeisk kampanje om jobbstress
Det europeiske arbeidsmiljøorganet, EU-OSHA, har lansert den toårige kampanjen "Gode arbeidsplasser forebygger stress". Fire av 10 ansatte mener at stress ikke blir håndtert på en god nok måte på arbeidsplassen deres.

EU-OSHAs materiale viser at 51 % av arbeidstakerne mener at arbeidsrelatert stress er utbredt på jobben sin. Den nye kampanjen skal bidra med ulike verktøy for å forebygge stress og psykososial risiko på arbeidsplassen.

EU-OSHA har oversatt mye av informasjonsmateriellet til norsk.

 

Materiellet og andre verktøy finner du her