spacer document image 1 spacer2
Ny nasjonal strategi mot ulykker
Hvert år dør omkring 1.800 mennesker i ulykker i Norge, og omkring en halv million blir behandlet av lege. En ny nasjonal strategi skal forebygge ulykker.

Strategien er på et overordnet nivå og tar for seg alle typer ulykker som skjer i veitrafikken, arbeidslivet og helsetjenesten. Den tar også for seg ulykker i tilknytning til forbrukerprodukter, brann og elektrisitet, forgiftninger og ulykker i forbindelse med idrett og i skoler og barnehager.
Skader knyttet til selvmord og vold, samt ulykker i petroleumsvirksomheten, skal ikke være omfattet av denne strategien.

 

Les mer om nasjonal strategi mot ulykker hos VG.no

 

Her kan du laste ned 
Ulykker i Norge: Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009-2014.