spacer spacer2
Arbedsmiljøforskriftene
Arbeidsmiljøforskriftene trådte i kraft 1. januar 2013. Antall forskrifter ble redusert fra 47 til 6.

Den nye strukturen i forskriftene betyr en ny måte å finne frem i regelverket på.
Regelverksstrukturen er utviklet av myndighetene i samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.
Arbeidstilsynet har utarbeidet kommentarer til forskriftene.

 

Du finner mer om arbeidsmiljøforskriftene hos arbeidstilsynet.