spacer document image 1 spacer2
Barnehageliv på helsa løs
Førskolelærere som jobber i barnehagen elsker jobben sin, men tviler på om helsa holder.

Det er altså ikke tilstrekkelig at jobben oppleves som svært meningsfull. 
Til tross for at 55 prosent av førskolelærerne sier de trives «svært godt» på jobben, svarer hele 44 prosent at de er bekymret for egen framtidig helse «i svært stor» eller «ganske stor grad» skriver Dagsavisen.

 

Mer om barnehageliv på helsa løs 
finner du hos Dagsavisen.