spacer document image 1 spacer2
Snømåkere må følge reglene
Det kan koste deg dyrt om du ikke følger spillereglene ved snømåking.

– Den som bestiller en måkejobb på taket, må følge Arbeidsmiljø-lovens spilleregler, sier seniorkonsulent Tanja Aune i Arbeidstilsynet i Sør-Norge.
Hun sier at dette gjelder alle næringseiendommer, som hun mener idrettshallene også hører inn under. Hva som foregår hos privatpersoner, legger ikke Arbeidstilsynet seg opp i.

 

Du finner mer om snømåkere som må følge reglene i Sandefjord Blad.