spacer document image 1 spacer2
Kunnskapsportalen er åpnet
Lurer du på noe som gjelder arbeidslivet og fagbevegelsen finner du nå svaret på www.arbeidslivet.no.

LO, Fafo og LO Media samarbeider om portalen og den nye nettportalen ble lansert på LOs representantskapsmøte 12. juni. 
Fra vedtaket ble fattet i sekretariatet rett før jul har det gått unna med forberedelsene og den konkrete utformingen av nettsiden.
Her finner en sentrale temaer; tariffoppgjør og lønnsdannelse, pensjon, organisasjonsgrad, arbeidsmiljø og medbestemmelse, arbeidsinnvandring, arbeidstid, etter- og videreutdanning, europeisk arbeidsliv, likestilling er bare noen stikkord. Tillitsvalgte i fagbevegelsen og ordinære medlemmer er hovedmålgruppe. Også andre, eksempelvis journalister, vil kunne ha nytte av innholdet.

 

Her finner du kunnskapsportalen.