spacer document image 1 spacer2
Bedre språk gir mindre helsefare
- Alle virksomheter har ansvar for å tilrettelegge arbeidsforholdene slik at man ikke blir utsatt for helsefare. Informasjon og opplæring på et språk man forstår er nødvendig for å unngå skader og ulykker, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

–Det er viktig at man får informasjon om hvordan man skal gjøre jobben, slik at man ikke utsetter seg for risiko. I tillegg er språk viktig i forhold til relasjoner og for å skape et godt arbeidsmiljø, slik at de som jobber sammen forstår hverandre, sier hun.
–Det er ikke noe krav til bedriftene at man må lære de ansatte norsk, men som arbeidsgiver har du plikt til å gi god opplæring, og da må man være sikker på at arbeidstagerne forstår språket informasjonen gis på, sier Finboe Svendsen.

 

Hele denne saken om språk og arbeidsmiljø finner du i aftenposten.