spacer spacer2
Flere dør på jobb
Antall dødsulykker falt i mange år, men ikke nå lenger. For andre året på rad øker antall dødsulykker i norsk arbeidsliv.

Antall arbeidsulykker og dødsfall i norsk arbeidsliv er gått markant ned gjennom mange år.
Bunnen ble nådd i 2006, da 31 personer omkom på jobb.
Men siden den gang har noe skjedd. Antallet steg til 38 i 2007, og har hittil i år steget ytterligere.
Pr 3. desember hadde Arbeidstilsynet registrert 46 dødsulykker i 2008.
– Det var ille i første halvår, men jevnet seg noe ut i andre halvår. Jeg kan ikke se noen klare årsaker til økningen i antall dødsulykker de siste to årene, sier Ann Solberg Røv, seniorrådgiver i Direktoratet for Arbeidstilsynet.

 

Les mer om at flere dør på jobb hos Teknologisk Ukeblad.