spacer document image 1 spacer2
Har ikke tid til å gå på do
Ansatte ved norske sykehus sier de dropper spisepauser og ikke har tid til å gå på do i løpet av arbeidsdagen.

Arbeidstilsynet har gjennom en landsomfattende undersøkelse avdekket at det er for få ansatte på norske sykehus.
- Det er en reell situasjon for de ansatte at de må springe stadig raskere. Sykehusene har ikke klart å forbedre forholdet mellom oppgaver og ressurser, sier seniorinspektør Alf Bratteng i Arbeidstilsynet.

 

Du finner hele denne saken om sykehusansattes arbeidsforhold hos NRK Nordland