spacer document image 1 spacer2
Arbeidsmiljø grunnkurs - kombinert nettkurs
AOFs kurs i grunnopplæring arbeidsmiljø er godkjent av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (LO/NHO), din garanti for at kursene holder høy standard og kvalitet.

AOF Norge, Norsk Interaktiv og Gyldendal har sammen utviklet et fleksibelt kursopplegg med få kursdager som allikevel ivaretar de kravene som partene stiller til kombinert grunnopplæring.
Det betyr at kurset består av en startsamling, en nettperiode og en avsluttende samling.
I nettperioden arbeider deltakerne individuelt med teori og oppgaver med god støtte fra en AOF veileder.

Du finner læremateriell og oppgaver på nett samt kommuniserer og samarbeider med veileder og de andre deltakerne.

Gjennomføring: 
Startsamling samt nett/e-læring.


Målgruppe for kurset:

Verneombud, ledere, AMU representanter, tillitsvalgte og andre med interesse for et godt arbeidsmiljø


Kursmateriell

Materiellet til kurset består av en grunnpakke (grunnhefte, arbeidsmiljøloven i kommentarutgave og relevante forskrifter), bransjehefte samt nettlisens. 


Kontakt: Nærmeste AOF avdeling på telefon 815 00 303 eller via aofnorge@aof

Mer informasjon: arbeidsliv@aof.no eller Erik på telefon 915 11 685

__________________________________________________________


Om AOF Norge

AOF Norge tilbyr gode og utviklende læringsarenaer og en profesjonell læringskultur.
Vi har svært lang erfaring med opplæring og veiledning av voksne mennesker med ulike erfaringer og ulikt ståsted.
Mer og mer opplæring skjer i forbindelse med arbeidsplassen og da er det viktig både for virksomheten og de ansatte at opplæringen skjer på en strukturert måte, basert på en gjennomprøvd pedagogikk og med dokumenterbare resultater.

AOF Norge er en av landets største og eldste kursaktører (etablert i 1931) og tilbyr opplæring på en lang rekke områder, eksempelvis fag/yrke, data/IKT, språk, HMS (helse-, miljø og sikkerhet), basiskompetanse i arbeidslivet (BKA), organisasjonsopplæring, fritidskurs m.v.

AOF Norge har hovedkontor i Oslo, avdelinger over hele landet og et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk.