spacer document image 1 spacer2
Mangler hos annenhver restaurant
Nesten halvparten av restaurantene som ble kontrollert i tilsynsmyndighetenes fellesaksjon mangler et system for å håndtere farlige feil og situasjoner. Det øker risikoen for alvorlige ulykker som kan skade gjester og ansatte, mener tilsynsmyndighetene.

– De som driver serverings- og overnattingssteder har ansvar for sikkerheten til ansatte og gjester, og må sørge for at det ikke skjer skader på omgivelsene. Våre funn tyder på at for mange ikke tar dette alvorlig nok, sier DSB-direktør Jon A. Lea.

Tilsynsmyndighetene gjennomførte nylig 736 tilsyn hos utvalgte virksomheter over hele landet, hovedsakelig innen hotell, servering og næringsmiddelindustri.
Hensikten var å sjekke om de har systemer for å lære av det som går galt og sørge for at det ikke skjer igjen.

Aksjonen avdekket at mer enn hver fjerde virksomhet manglet et skriftlig system for avvikshåndtering. Dårligst ut kom restauranter, kafeer og spisesteder, hvor 45 prosent manglet et slikt system.
Innen hotell/overnatting og næringsmiddelindustri var andelen uten avvikssystem 19 prosent.

 

 

Du kan lese mer om resultatene hos Arbeidstilsynet.