spacer document image 1 spacer2
Sjefen viktig for pensjonsalder
Ditt forhold til sjefen har betydning for om du velger AFP ved 62 år eller ønsker å fortsette å jobbe. Det viser seniorpolitisk barometer, gjengitt i fagbladet Arbeidervern.

Ifølge Åsmund Lunde, direktør for Senter for seniorpolitikk (SSP) er det viktig for eldre arbeidstakere å tilhøre et miljø der det er spennende å være, følelsen av å bli brukt og være samfunnsnyttig. 
- De løfter ikke så fort og så mye som før, men de har sin erfaring og kompetanse, både faglig og sosialt, og kan ofte ha større evne enn unge til å takle kriser og se ting i sammenheng. Hvis de føler at de blir sett, regnet med og satt pris på, er det en sterk motivasjon til å bli i arbeidslivet utover de 63,5 år som i dag regnes som forventet pensjonsalder for dagens 50-åringer. 
Her er lederen gjerne helt avgjørende, understreker Lunde.

 

Mer om arbeidsmiljø og pensjonsalder finner du hos LO Aktuelt.