spacer document image 1 spacer2
Håper på en renere renholdsbransje
Arbeidsministeren går inn for å innføre offentlig godkjenningsordning for rengjøringsfirmaer.

Dagbladet har i sommer beskrevet en rekke svært uheldige sider ved renholdsbransjen. 
Svart arbeid, sosial dumping og narkotikakriminalitet er blant innslagene i en næring ute av kontroll. NHO ønsker en godkjenningsordning og viser til at seriøse aktører knapt får oppdrag fordi svarte aktører underbyr dem. Norsk Arbeidsmandsforbund er også godt fornøyd med tiltaket som vil kunne bedre forholdene for mange ansatte.

 

Du finner litt mer om en renere renholdsbransje hos Ukeavisen Ledelse og Dagbladet.