spacer document image 1 spacer2
Dødsulykker på jobb
Over 40 prosent av dødsulykkene på norske veier involverer bilførere som kjører i jobben eller er på vei til eller fra arbeid.

Dette viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. 
Til sammen døde mer enn 63 sjåfører på jobb i perioden 2005-2010. 
Studien tar utgangspunkt i rapporter fra Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG) i perioden 2005-2010. 

 

Du kan lese mer om sjåfører som døde på jobb hos Arbeidstilsynet.