spacer document image 1 spacer2
Sosial dumping i kvinneyrker
Kampen mot sosial dumping har til nå i stor grad vært konsentrert i mannsdominerte bransjer som bygg- og anlegg. Med den nye handlingsplanen utvider regjeringen innsatsen til nye områder av arbeidslivet. Først i rekken er renhold og hotell/restaurant.

Dette er bransjer med mange arbeidsinnvandrere og utenlandske arbeidstakere. 
Arbeidstilsynet mener risikoen for sosial dumping er høy og at det er behov for tiltak.
Det er bakgrunnen for at regjeringen nå har på høring forslag om å innføre regionale verneombud i disse bransjene. Slike verneombud har eksistert innenfor bygg og anlegg i nesten 30 år, og har ifølge Arbeidstilsynet virket preventivt i forhold til å forebygge skader og ulykker.

 

Les mer om regjeringens forslag om regionale verneombud i nye bransjer hos Østlandsposten.