spacer document image 1 spacer2
Syke tvinges ut på arbeidsmarkedet
I Sverige tvinges syke som har vært borte mer enn et halvt år ut på leting etter ny jobb. Utvalget som skal få ned sykefraværet i Norge vurderer dette og andre svenske tiltak.

Et sentralt trekk ved den svenske sykelønnsordningen er strenge krav til hvor lenge du kan motta sykelønn:
* Etter tre måneder må syke være villige til å ta en hvilken som helst jobb i bedriften/på arbeidsplassen dersom de er i stand til å arbeide. 
En brannmann som er sykmeldt med kneskade kan for eksempel bli overført til sentralbordet.
* Etter seks måneder må den syke si opp jobben og overføres til arbeidsformidlingen om vedkommende er i stand til å forsørge seg med noen form for arbeid i en hvilken som helst bransje. 
Det tas ingen hensyn til alder, bosted, utdanning eller tidligere yrkesbakgrunn.

21. januar starter forhandlingene mellom regjeringen, arbeidsgiverne og arbeidstakerne om en ny avtale for å få ned sykefraværet i Norge.
Forsker Arnstein Mykletun leder det regjeringsoppnevnte sykefraværsutvalget som skal levere sin innstilling innen 1. februar. Han bekrefter at den svenske modellen med tidsbestemte krav for prøving av arbeidsevnen opp mot resten av arbeidsmarkedet er ett av tiltakene utvalget jobber med.

 

Du finner mer om syke svensker som tvinges ut på jobbleting hos Dagsavisen.