spacer document image 1 spacer2
Unntak fra arbeidsmiljøloven for Forsvaret
Regjeringen fastsatte 21. august endringer i tre forskrifter om unntak fra arbeidsmiljøloven for Forsvaret og dens tilknyttede virksomhet.

Forskriftene er endret med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Unntak fra arbeidsmiljøloven for Forsvaret mv. videreføres og samles nå i en forskrift. I tillegg er det innført en bestemmelse som gir Forsvarsdepartementet og arbeidstakerorganisasjonene hjemmel til å inngå tariffavtale om unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel, hvor dette anses nødvendig for å sikre en hensiktsmessig og forsvarlig gjennomføring av forsvarsspesifikke aktiviteter.

Forskriftsendringene trer i kraft straks.

 

Forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1567 om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper