spacer document image 1 spacer2
Grunnkurs arbeidsmiljø
Utdanning av verneombud skal være relevant i forhold til utøvelse av verv og arbeidsplass.

AOFs grunnopplæring arbeidsmiljø er godkjent av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (LO og NHO) og har derfor rett til å bruke partenes felleslogo som et kvalitetsstempel i markedsføringen. 

 

 

Etter gjennomført opplæring skal deltakeren ha kjennskap til:

 • Arbeidsmiljølovens formål og verdier
 • Arbeidsmiljøutvalgets, verneombudets, tillitsvalgtes, AKAN og bedriftshelsetjenestens rolle, ansvar og oppgaver
 • Betydningen av kontinuerlig HMS arbeid, rutiner for vernerunder og HMS handlingsplaner.
 • Det systematiske HMS arbeidet i virksomheten. Arbeidsgiver og arbeidstakers rolle og ansvar.
 • Faktorer i arbeidsmiljøet som hemmer og fremmer et godt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, herunder betydningen av lederens rolle og ansvar for et godt arbeidsmiljø.
 • Ulike typer konflikter, forebygging av disse og enkle konflikthåndteringsverktøy.
 • Hvordan søke hjelp internt og eksternt.
 • Mobbing og trakassering som fenomen og metoder for forebyggelse, prosedyrer og verktøy.
 • Regelverk og rutiner av særlig betydning bl.a. personvern, kontroll og overvåkning samt
  inkluderende arbeidsliv.
 • Det fysiske arbeidsmiljøets betydning.
 • Prinsipper og regelverk i forbindelse med varsling
 • Alkohol og rusproblematikk.
 
For mer informasjon eller påmelding, sjekk menypunktet kurskatalogen og ta kontakt med nærmeste AOF avdeling på www.aof.no eller aofnorge@aof.no