spacer document image 1 spacer2
Ulovlig dobbeltarbeid i kommunen
Ekstra-hjelper ved en kommunal bolig i Bærum jobbet mer enn 40 timer på en helg. Og sov i feltseng mellom skiftene.

Allerede for flere uker siden fikk Fagforbundet i Bærum henvendelser om at det foregikk grove brudd på arbeidsmiljøloven ved en kommunal bolig i Bærum. Først tirsdag hadde de samlet nok dokumentasjon til å be rådmannen om et møte:

  • Innleide svenske hjelpepleiere skal i lengre tid ha jobbet doble vakter.
  • Enkelte har jobbet inntil 30 timer i strekk.
  • I løpet av en helg har enkelte jobbet i mer enn 40 timer.
  • Mellom vaktene har pleierne sovet på feltsenger på kontorene i tilknytning til boligen.
  • De har ikke fått overtidsbetalt

– Fagforbundet er rystet over at dette kan foregå i Bærum kommune i så lang tid. 
Først da vi begynte å undersøke saken, forsto vi hvor omfattende dette er. 
Til å begynne med hadde vi vanskelig for å tro det, sier hovedtillitsvalgt Bjørn M. Johnsen i Fagforbundet.

 

Les mer om ulovlig dobbeltarbeid i Bærum kommune hos Budstikka.