spacer document image 1 spacer2
7.006 lovbrudd i kommunen
Det var 7.006 brudd på arbeidsmiljøloven i Lillehammer kommune i fjor. Nå har Fagforbundets Helge G. Galtrud politianmeldt kommunen!

Det var på et møte i fagutvalget for helse og omsorg denne uken at kommunalsjef Siri Moen kom med disse opplysningene. Det gjelder for det aller mest brudd på arbeidstidsbestemmelsene. 
Blant annet at vikarer har arbeidet to påfølgende søndager. Ifølge loven er dette ikke tillatt. 
Galtrud er opprørt. Heller ikke hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Lillehammer kommune og hovedverneombudet for de ansatte liker det de er blitt kjent med. 
Ifølge Galtrud, er ikke de tillitsvalgte i hans forbund formelt orientert. 
- Det burde være mulig å stanse så stort omfang av lovbrudd når arbeidsgiver ser at de skjer, og sette inn tiltak langt tidligere. Selv om bruddene hver for seg kanskje ikke er så alvorlige, utgjør det store antallet, 7.000, over 20 i døgnet i snitt, bemerker han.

 

Les mer om massive brudd på arbeidsmiljøloven hos GD.no