spacer document image 1 spacer2
Muskelidelser på yrkessykdomslisten
Yrkessykdomsutvalget foreslår tre nye sykdomsgrupper på den reviderte yrkessykdomslisten: enkelte muskel- og skjelettsykdommer, posttraumatisk stresslidelse og fosterskader.

 Dette er en jubeldag for store kvinnedominerte yrkesgrupper, sier 1. nestleder Gerd Kristiansen i Fagforbundet. 
Det medisinske ekspertutvalget leverte sin innstilling til arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen i dag, 24. juni. 
Utvalget foreslår også et ”sikkerhetsnett” som innebærer at sykdommer som ikke står på listen, på visse vilkår kan godkjennes som yrkessykdom.

Mer om Yrkessykdomsutvalgets innstilling finner du hos Fagbladet.