spacer spacer2
Vil ha bedre sikring
Arbeidsdepartementet vil ha tiltak for bedre ranssikring av bussjåfører. Kontantfri kollektivtrafikk kan være ett alternativ.

- I løpet av 2009 var det 15 buss- og trikkeran i norske byer. 
Dette er en type kriminalitet som skaper generell utrygghet, både for sjåfører og passasjerer, 
og vi trenger en bred vurdering av tiltak for å bedre sikkerheten, sier statssekretær Jan-Erik Støstad (Ap) i Arbeidsdepartementet.
Departementet tok nylig initiativ til et møte med representanter for bussjåførene, arbeidsgiverne og berørte departementer for å drøfte problemet. Det skal nå settes ned en arbeidsgruppe for å kartlegge situasjonen og foreslå tiltak for å styrke sikkerheten.

 

Du finner mer om bedre sikring av bussjåfører hos Stavanger Aftenblad.