spacer spacer2
Fredrik Stabel
Det betyr ulykke å bli overkjørt av 13 dampveivalser.