spacer document image 1 spacer2
LO fryktar sosial dumping
ESA meiner at lover om offentlege innkjøp bryt med EØS-avtalen. Det kan føre til at ILO-byggverket rasar både for Noreg og EU, seier EØS-ekspert.

Kravet om norsk løn i Noreg kan bli forbode. EFTA sitt overvakingsorgan, ESA, krev nemleg at Noreg endrar føresegnene for lov om offentlege innkjøp. I lova blir det stilt krav til at utanlandske arbeidarar skal ha same løns- og arbeidsvilkår som norske, også om dei er tilsette i ei utanlandsk bedrift. ESA meiner dette kravet er i strid med EØS-avtalen om fri flyt av tenester.
- Om Noreg må endre regelverket, kan det få konsekvensar langt ut over Noreg, seier Nei til EU- og EØS-ekspert Dag Seierstad.
Han seier det blir eit spørsmål om grunnlaget for ILO-konvensjonane, og om EU kan setje til side ILO-konvensjonar.

 

Les mer i Nationen.no