spacer document image 1 spacer2
Sjåfører blir syke av stress
Sjåfører som driver nærtransport blir syke av stress, og vernearbeid er veldig krevende, viser en ny rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

Hverdagen til sjåfører som driver transport i nærområder er preget av vanskelige leveringsforhold, dårlige parkeringsforhold, trange lager og liten mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon.
Hver femte sjåfør sier at de sjelden klarer å utføre arbeidsoppgavene innen vanlig arbeidstid, og moderat overtidsbruk er vanlig. Sjåførene sier at de ofte kommer på jobb i god tid før arbeidstidas begynnelse for å kunne forberede arbeidsdagen. 
Det er en teknikk for å forebygge stress, unngå ventetid ved rampene og å ha tid til sosial omgang med kollegene. Det siste er ikke minst viktig for sjåfører som tilbringer dagene alene i bilen mellom kunder.

Både ledelsen, tillitsvalgte og verneombud har små muligheter for å gjøre en god jobb slik transportyrket er organisert.

 

Du kan lese mer om sjåfører som blir syke av stress hos FriFagbevegelse.no