spacer document image 1 spacer2
Grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene.
Arbeidstilsynets tilsyn med virksomheter som leier ut og leier inn arbeidskraft har avdekket mange alvorlige og systematiske brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler over lang tid.

Flere hundre timer overtid ut over det som er lovlig i løpet av et år, mange doble vakter over lange perioder og arbeidsøkter som er så lange at det er uforsvarlig. Det viser en foreløpig oppsummering av funn hos utleiere og innleiere. 
- Det kan være skadelig for helsen å jobbe for mye. Lange arbeidsdager over lang tid kan gi økt risiko for psykiske plager, muskel- og skjelettplager og hjerte-/karsykdommer. På kort sikt øker også risikoen for at man gjør feil og utsetter seg selv, kolleger eller andre for fare. I mange tilfeller kan uforsvarlige arbeidstidsordninger rett og slett utgjøre en sikkerhetsrisiko, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet.

 

Du kan lese mer om alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene hos Arbeidstilsynet.no