spacer document image 1 spacer2
Faglig løft for bedriftshelsetjenesten
En ny godkjenningsordning vil gjøre bedriftshelsetjenesten enda bedre som virkemiddel i arbeidet for et godt og inkluderende arbeidsmiljø, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Kvaliteten på bedriftshelsetjenestene i dag varierer. For å sikre fagligheten og kompetansen i ordningene, innfører regjeringen derfor en obligatorisk godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten.
Vilkårene for godkjenning er fastsatt i den nye forskriften om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Forskriften ble vedtatt 10. september, og godkjenningsordningen trer i kraft 1. januar 2010.
Ordningen innebærer at alle virksomheter som har plikt til å ha bedriftshelsetjeneste, må benytte en godkjent ordning. For å bli godkjent, må bedriftshelsetjenestene minst ha den tverrfaglige kompetansen og det volumet som er nødvendig for å bistå virksomhetene i arbeidet med god forebygging og inkludering, sier statsråden. Godkjenningsordningen skal forvaltes av Arbeidstilsynet.  

 

Du finner mer om ny godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten hos Arbeids- og inkluderingsdepartementet.