spacer document image 1 spacer2
Økt fokus på psykisk arbeidsmiljø
70 prosent av de danske ledere ser det psykiske arbeidsmiljøet som en av de største utfordringer de kommende år.

Det viser nye tall fra Det Danske Ledelsesbarometer, som er utarbeidet av Ledernes Hovedorganisasjon og Handelshøyskolen Århus Universitet.
Generelt har det psykiske arbeidsmiljø en stor betydning for danske ledere. 
Betydningen er størst i den offentlige sektor og blant kvindelige ledere. 
Dessuten stiger fokuset på området i takt med lederens alder og ledelseserfaring, viser undersøkelsen.

Mer om lederes syn på det psykiske arbeidsmiljøet finner du hos Ukeavisen Ledelse.