spacer document image 1 spacer2
Arbeidsnarkomani
Den arbeidsnarkomane har fått et forvrengt perspektiv på livet, sier Bjørg Aase Sørensen, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Er du i faresonen?

- En arbeidsgiver må vel prise seg lykkelig dersom han har fått en arbeidsnarkoman på lønningslisten?
- Det bør han definitivt ikke, sier Sørensen, seniorforsker ved AFI og professor ved Avdeling for helsefag ved Høgskolen i Vestfold. 
- Det er et klart skille mellom den entusiastiske arbeidstaker og den arbeidsnarkomane. 
Det ligger jo også i begrepet at den arbeidsnarkomane befinner seg i et avhengighetsforhold. 
Den arbeidsnarkomane får en forflatet opplevelse både av seg selv og av menneskene rundt seg. 
Det er ingen arbeidsplass tjent med, slår hun fast.

 

Hele artikkelen om arbeidsnarkomani finner du hos Arbeidervern.