spacer document image 1 spacer2
Mobbing er svært helsefarlig!
Mobbeofre på arbeidsplassen kan få like alvorlige senskader som mennesker som har opplevd krig, katastrofer og fysiske overgrep viser ny forskning.

- Å bli utsatt for mobbing på arbeidsplassen er veldig alvorlig. 
Vi slår nå fast at dette kan få alvorlige konsekvenser, og at mobbeofre lider lenge etterpå, sier psykolog, førsteamanuensis og seniorforsker Lars Glasø, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen.
Sammen med kolleger fra forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt (FALK) står han bak en unik undersøkelse som i dag offentliggjøres i Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
Studien dokumenterer at mobbing i arbeidslivet kan føre til såkalt posttraumatisk stresslidelse (PTSL). Det er en diagnose som vanligvis er knyttet til personer som har vært i krigen eller har vært utsatt for store ulykker og som har fått store fysiske skader.

 

Du finner mer om mobbeundersøkelsen hos Aftenposten.