spacer spacer2
Et spark for arbeidsmiljøet?
Et nytt dansk forskningsprosjekt skal undersøke om fotball på arbeidsplassen kan skape et bedre og sunnere arbeidsmiljø.

Sammen med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) skal Insitut for Idræt undersøke hvordan fotball kan bli et integrert sunnhetstiltak på arbeidsplassen. Prosjektet har fått navnet "Fodbold og integreret sundhedsfremme på arbejdsplassen".
Ifølge forskning gjort ved Instiut for Idræt, er fotball nemlig mer effektivt enn annen mosjonstrening:
Utrente og overvektige menn hadde i løpet av en 12-ukers periode større utbytte av mosjonsfotball enn tilsvarende mengde med mosjonsløp.
Det ga positive effekter både på kondisjon, blodtrykk, kolesterol, fettprosent, fettforbrenningsevne og muskelmasse, skriver absentia.no.

 

Denne saken om fotball på arbeidsplassen finner du hos Ledernett.no