spacer document image 1 spacer2
Ny rapport om personskade
I en ny rapport fra Folkehelseinstituttet presenteres for første gang en samlet oversikt over personskader i Norge, inkludert arbeidsskader.

Rapporten er den del av strategi mellom flere departementer for å få bedre oversikt og samarbeid i det ulykkesforebyggende arbeidet. Arbeidet med rapporten viser bl.a. at datagrunnlaget ikke dekker dagens behov for statistikk på skadefeltet.

Status for skadesituasjonen for områder som blant annet hjem, skole, fritidsfeltet og arbeidslivet blir nærmere beskrevet i rapporten.

 

Her finner du rapporten (.pdf)