spacer document image 1 spacer2
Prest under press
Færre gudstenester, utsette gravferder, dåp og vigslar - og utbrente prestar. Slik lyder varselet for 2009.

- Folk må rekne med mindre oppfølging, seier stiftsdirektør i Bjørgvin bispedøme, Helge Taranrød. 
Kutt på 3,2 millionar kroner for 2009 kan føre til færre gudstenester, mindre deltaking frå eigen prest (som må vikariere i andre sokn) og vanskar med å innfri ønskjer i samband med vigsel, dåp og gravferd.
- Presset vil bli atskilleg hardare i 2009 enn i både 2008 og 2007, seier Taranrød.
Drift av kyrkjer og kyrkjegardar kan også bli ramma fordi tildelingane frå kommunane til fellesråda ikkje strekk til.

 

Du finner mer om prest under press hos BT.no