spacer document image 1 spacer2
Sikkerhet på akkord
Flest mulig gjennom slusene på kortest mulig tid med færrest mulig vektere på jobb. Velkommen til sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn Gardermoen.
– Vi føler at sikkerhetsleverandørene er de som har oversikt over hva som skal til av personer for å ivareta denne oppgaven. Så langt har dette vært en positiv erfaring. Vi setter kvalitetsmål på tjenesten og dersom disse målene nås, utbetaler vi bonus. Blir de ikke nådd, så har vi sanksjoner på det også, sier informasjonssjef Jo Kobro ved Oslo Lufthavn Gardermoen.
Ett av kriteriene for å få bonus er at ventetiden i sikkerhetskontrollen skal være fem minutter i 95 prosent av tiden, og opp til 15 minutter i fem prosent av tiden.
Brudd på disse reglene fører på den annen side til bøter fra flyplassen mot sikkerhetsselskapet.
Kontrakten er altså utformet slik at vaktselskapets inntjening øker jo flere og fortere de klarer å sluse gjennom kontrollen.

Samtidig premieres vaktselskapet gjennom fastprisordningen for å ha færrest mulig vektere på jobb til enhver tid ettersom lønn til vektere er en av de store kostnadene for selskapet.

 

Les mer om sikkerhet på akkord hos NRK Nyheter