spacer spacer2
Nærværsprosjekt stimulerer til aktivitet
Nærværsprosjektet i Grimstad bidrar med spisskompetanse og støtter tiltak som oppleves viktige for de ansatte. Poenget er å utløse kreativitet og stimulere til videre aktivitet – alt for å fremme nærværet.

Et totalt nærvær på 95 prosent innen utgangen av 2009 er målet med nærværsprosjektet.
– Det er et ambisiøst mål, slår Irene Espenes, leder av prosjektet, fast.  – Et stabilt høyt nærvær er en utfordring!
Prosjektet startet i 2005 og siden har sykefraværet ligget mellom ni og fem prosent. Arbeidet har fokus på tre hovedområder:
- Styring: rapportering, tolking av data, internkontroll
- Ledelse: identifisere og følge opp tiltak
- IA-rutiner: oppjustering, opplæring

Prosjektet gjennomfører ikke enkelttiltak, men koordinerer og støtter tiltak som enhetene jobber med innenfor hovedområdene. Kunnskapsoverføring mellom enhetene blir prioritert.

Les mer om dette sepennende prosjektet hos Idebanken