spacer document image 1 spacer2
Grønne inntektsmuligheter
Den grønne økonomien har et årlig markedspotensial for Norge på over 50 milliarder kroner, ifølge en rapport fra Econ Pöyry.

Analyseselskapet har på oppdrag fra Stiftelsen Elektroforum, sett på hvilke forrentingsmuligheter som i skapes i enkelte sektorer i kjølvannet av den grønne satsingen.
– Vi har fått laget denne rapporten for å vise hvilke muligheter som ligger i den grønne økonomien, sier Steinar Bysveen, adm. direktør i Energi Norge, som er en av flere bransjeorganisasjoner som står bak rapporten.
Econ Pöyry anslår et årlig markedspotensial for norske leverandører i Norge og i utlandet på i underkant av 30 milliarder kroner, mens de årlige merinntektene som vil tilfalle norske kraftselskaper og nettselskaper som følge av disse investeringene ligger i underkant av 20 milliarder kroner per år.
I tillegg kommer den verdiskaping som i dag skjer på bakgrunn av allerede gjennomførte investeringer i fornybare produksjon i kraftsektoren. Andelen av norsk BNP kan da komme da opp i 5 prosent i 2020.

 

Les mer om lønnsomme grønne muligheter hos Teknisk Ukeblad.