spacer document image 1 spacer2
Trapper opp tilsynsaktiviteten!
Arbeidstilsynet trapper opp tilsynsinnsatsen med arbeidsforholdene i virksomheter som driver med utleie og innleie av arbeidskraft.

-  Arbeidstilsynet er nå godt i gang med å organisere og koordinere tilsynsinnsatsen over hele landet, og gjennomføring av tilsyn er allerede startet, sier regiondirektør i Arbeidstilsynet Oslo Ørnulf Halmrast, som koordinerer tilsynsaktiviteten.
Arbeidstilsynet oppfordrer alle som har opplysninger om ulovlige og uforsvarlige arbeidsforhold for utleide og innleide arbeidstakere om å komme med tips.

 

Du kan lese mer om forsterket tilsynsinnsats og tipse på arbeidstilsynets nettsider.