spacer spacer2
HMS-Sertifisering
Norsk Kvalitetsforum AS og AOF Norge har i samarbeid utviklet et unikt, nytt , spennende og lønnsomt konsept for frivillig HMS-sertifisering.

Bedrifter og virksomheter vil gjennom HMS-sertifiseringen kunne dokumentere at man forholder seg til lov og forskrifter på HMS-området. Etter gjennomført sertifiseringsprosess utsteder AOF Norge og Norsk Kvalitetsforum HMS-sertifikat og årsoblat.

Et godt arbeidsmiljø har mange ansikter. 
Blant annet økt lønnsomhet, trivsel, glede, engasjement og overskudd både mentalt og forretningsmessig. Ved å bli sertifisert vil man kunne bruke dette aktivt i markedsføringen, for eksempel ved innsalg av varer og tjenester til eksterne firmaer. 
Det vil også være et kvalitetsstempel i forbindelse med anbud og ikke minst ovenfor tilsynsmyndighetene. 
En ekstragevinst er at virksomheten vil få et mer bevisst forhold til HMS og samarbeidet mellom ansatte og ledelse forsterkes.

 

Les mer på HMS-Sertifisering.no, last ned brosyre og/eller ta kontakt for en uforpliktende prat.