spacer document image 1 spacer2
Arbeidsmiljøguiden
Arbeidsmiljøguiden er et nytt e-læringsverktøy som er utviklet for å gi en enkel innføring i hva systematisk arbeidsmiljøarbeid er, enten du er arbeidsgiver, verneombud eller arbeidstaker.

Arbeidsmiljøguiden er gratis, og tilgjengelig på www.arbeidstilsynet.no/arbeidsmiljøguiden.

Arbeidsmiljøguiden tar brukeren gjennom hva som ligger i sentrale begreper som medvirkning, opplæring, kartlegging og risikovurdering. Det gis også et innblikk i krav til utforming av arbeidsplassen og til utførelsen av selve arbeidet. Kort sagt, veiledning og råd for hvordan en kan jobbe med eget arbeidsmiljø.

I Arbeidsmiljøguiden får en også en introduksjon til det som utgjør rammene for arbeidsmiljøarbeidet, nemlig regelverket.

Systematisk arbeidsmiljøarbeid trenger ikke være vanskelig. Enkle grep kan ofte ha stor effekt.