spacer document image 1 spacer2
Ny handlingsplan mot sosial dumping
Statsminister Jens Stoltenberg varslet en ny handlingsplan mot sosial dumping i sin tale til LO Stats kartellkonferanse på Gol .

Regjeringen har tidligere gjennomført to handlingsplaner mot sosial dumping. 
Evalueringen viser at handlingsplanene har gitt gode resultater og klare positive virkninger av tiltakene.
– Nå begynner vi arbeidet med en tredje handlingsplan. Formålet er å sikre et ryddig arbeidsliv og gode lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Norge. 
Vi jobber med tiltak særlig rettet mot arbeidsforholdene i en del utsatte bransjer, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin tale til LO Stats kartellkonferanse på Gol.

 

Les mer om den nye handlingsplanen mot sosial dumping.